EN GRÖN FRAMTID

En informationssajt om hur man kan bidra till en friskare miljö

 Detta var tidigare hemvist för ifm.nu som numera går att finna på ingenjorerformiljon.se.

Medvetenhet

Allt börjar alltid med kunskap och medvetenhet, dock är det sällan där det slutar. Det är hela det där vakuumet mellan medvetenhet och agerande som något måste göras åt. Människan måste få med sig en medvetenhet om hur vi ska rädda planeten och vända den nedåtgående spiral som kommer att ta slut på jordens resurser långt i förtid, i modersmjölken. Det är givetvis en process som måste få ta viss tid, för människan är ett vanedjur, men eftersom jorden redan gråter av all miljöförstöring vi ägnar oss åt - ofta utan att ens vara medvetna om att vi gör det - så måste vi på något sätt skynda på processen.

 

Ansvar

Vi har alla ett ansvar för vår närmiljö och i ansvaret ligger att själva söka fakta och medvetenhet. Vi har ett ansvar att lära våra barn rätt och fel, samt ge dem en raltion till miljön som gör att de per automatik vill agera riktigt. Miljötänk ska inte vara ett tungt och svårrott problem utan något glädjefyllt, som ger oss en känsla av värdighet. Det finns så mycket man kan göra för miljön idag, utan att själv göra några uppoffringar. Sopsortera! Handla närodlat och ekologiskt (det är ändå alltid mycket godare)! Res kollektivt! Bli konsumentsmart och anlita lokala elektriker i Lysekil och andra hantverkare (och spara pengar)! Använd djur- och miljövänliga produkter när du städar, kör bil, handlar kläder och kosmetika. Information finns i stort sett alltid tillgänglig - det är upp till oss att söka upp den.

Alla kan hjälpa till

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Att börja med sin egen inomhusmiljö är ett litet steg mot en bättre värld. Sortera dina sopor, använd ekologiska rengöringsmedel eller anlita ett bra städföretag för flyttstäd, byggstäd eller andra uppdrag där miljömedvetenhet är viktigt. En stor miljöbov är mobiltelefonen. Kasta inte din gamla telefon i soporna utan lämna in den istället så den kan återvinnas om den är sönder. Är den inte sönder men du ändå vill byta telefon så kan med fördel sälja din gamla mobil. Då kan någon annan få användning för den. 

Ibland måste man ha bil

Att vara miljömedveten handlar också om att välja bort bilen - När det går! Det är en omöjlighet att vara utan bil helt och hållet när man bor på landsbygden. Även för dig som bor i Stockholm kan det vara nödvändigt med körkort och bil vid olika tillfällen.  

Bidra

En värmepump är mer miljösmart än att använda olja.Hitta värmepumpar Malmö.

Vill man gå steget längre så aktiverar man sig för miljön. Man kan donera tid eller pengar till miljöprojekt som känns fruktbärande. Man kan bli medlem i miljöorganisationer och/eller engagera sig politiskt. Viktigast av allt är att väcka en nyfikenhet och medvetenhet hos andra personer runt omkring sig, alltid - givetvis - på ett positivt och intressant vis. 

 

 

Kör grönare, optimera din bilmotor - www.motoroptimering.net. Starta grönare genom att värmeisolera din garageport - läs mer om hur.

Grön el

Grön el är el som är producerad av förnybara energikällor, då oftast vattenkraft, vindkraft och biobränsle, vilka alla utgår från solenergi.