ifm.nu

AnnonserDomänen är till salu!

Länkar

Flickertag: ingenjör

Guide till ifm

Välkommen till webbsidan ifm.nu, på den här sidan hittar du en snabbguide med mer information om ifm och ingenjör. Här kan du enkelt navigera vidare genom våra rekommenderade länkar och hitta mer info om just ifm.

Förnybara energikällor för miljön

Det finns två typer av energikällor, nämligen förnybara och icke-förnybara. De förstnämnda inkluderar bland annat vindkraft, solenergi, vattenkraft och vågkraft. Typiska icke-förnybara energikällor är olja och naturgas. Även kärnkraft är icke-förnybar även om vissa förespråkare menar att kärnkraften borde kunna ses som ett mellanting.

Ur ett hållbarhetsperspektiv och ett miljöperspektiv är det givetvis klokt att använda förnybara energikällor för uppvärmning, transporter, el och så vidare. Energikällor som vindkraft och vattenkraft tar, i brist på en mer raffinerad beskrivning, helt enkelt aldrig slut. Det gör emellertid de icke-förnybara energikällorna förr eller senare. En del experter menar att vi redan har nått en punkt, peak oil, då reserverna av fossila bränslen börjar sina.

Om nu förnybara energikällor är rätt väg att gå, varför använder vi fortfarande olja, naturgas och andra fossila bränslen i så stor utsträckning? Den största anledningen är att vårt samhälle är uppbyggt kring användning av fossila bränslen för el, värme och transporter och att en omställning till ett fossiloberoende samhälle tar väldigt lång tid. Omställningen har påbörjats men det dröjer länge innan större effekter kan skönjas.

Kopplat till ovan är att det krävs massiva investeringar i förnybara energikällor för att dessa naturliga krafter ska kunna användas i större utsträckning. Så länge det är (relativt) billigt att använda olja och andra fossila bränslen är intresset för att investera i förnybara energikällor av naturliga skäl ganska ljummet.

Helt klart är att miljön, och i förlängningen även vi människor, skulle må bättre av ett ökat användande av förnybara energikällor. Med ökade investeringar och ett större engagemang kan omställningen ske tidigare snabbare, men för det krävs både en politisk vilja och ett intresse från gemene man. Det krävs helt enkelt stora ansträngningar och det finns en risk att vi måste ge avkall på en hel rad bekvämligheter. Den stora frågan är om vi är beredda att göra det.